هوالعليم

برنامه کلاسی(نیمسال اول92-93)

 مطلب جديدمطلب جديدمطلب جديد

برنامه كلاسي تمرينات درسي برنامه كلاسي تمرينات درسي

لطفا بر روي دانشگاه مورد نظر خود كليك كنيد

دانشگاه باغبهادران

دانشگاه وزوان

لطفا بر روي دانشگاه مورد نظر خود كليك كنيد

تمرينات درسي برنامه كلاسي تمرينات درسي برنامه كلاسي

مطالب جدید این قسمت :

ایجاد صفحه جدید برای درس زبان های برنامه سازی وزوان(که همان طراحی و پیاده سازی است)
+ ۳جزوه برای درس ساختمان داده(وزوان) و جواب تمرین ۱ ساختمان داده +
۲جزوه برای طراحی الگوریتم (باغبهادران) و جواب تمرین ۱ طراحی الگوریتم +
تمرین۲ ساختمان داده (وزوان)+ ۴جزوه برای مدار منطقی(وزوان)

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 22:1  توسط مصطفی رجبی سبدانی  |